Alcan Kennels - 
	 

	2012

	Mukluk Mania! — with Faith Anderson, Bobby Anderson, Bob Anderson,Amanda Ashley Anderson, Steger Mukluks Crew, Marie Gerke, Karen Fritzler, Carol Gerke, Caite Gerke and Randy Gerke.
Alcan Kennels

 

2012

Mukluk Mania! — with Faith Anderson, Bobby Anderson, Bob Anderson,Amanda Ashley Anderson, Steger Mukluks Crew, Marie Gerke, Karen Fritzler, Carol Gerke, Caite Gerke and Randy Gerke.