Brian & Niki Roussopoulos Geisler - 
	Bride Niki & Maidens - Kelsey, Missy, Christine, Niki, Tina, Mary
Brian & Niki Roussopoulos Geisler

Bride Niki & Maidens - Kelsey, Missy, Christine, Niki, Tina, Mary